AİLE PLANLAMASI

Türkiye’de Aile Planlamasi Hizmetleri:

Türkiye’de aile planlaması yöntemleri hem devlet hem de özel sektör tarafından her basamakta verilmektedir. Aile planlamasında tüm yöntemlere ilişkin danışmanlık hizmetleri bu konuda eğitim almış tüm sağlık personeli tarafından sunulmaktadır.

RIA uygulaması: Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, eğitim alarak Sertifikalandırılmış hekim, ebe ve hemşire

MR uygulaması: Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, eğitim alarak sertifikalandırılmış hekim

Vazektomi: Üroloji uzmanı, eğitim alarak sertifikalandırılmış hekim

Tüp ligasyonu: Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, genel cerrahi uzmanı tarafından yapılabilmektedir

Aile Planlaması Hizmetleri Nerelerde Sunulmaktadır?

Aile Sağlığı Merkezlerinde ve Ana Çocuk Sagligi ve Aile Planlaması Merkezleri de bu hizmetlerin halka ulaştırılmasında kilit rol oynamaktadır. Eczaneler de bazı gebeliği önleyici yöntemlerin (kondom, KOK, spermisit) halka ulaştırılmasında rol alır. Kliniğe dayalı hizmetlerin yanı sıra topluma dayalı hizmetlerden birisi olan ev ziyaretlerinde ebe ve hemşireler aile planlaması hizmetlerinin sunumunda danışman, eğitici, uygulayıcı ve araştırıcı rollerde görev alır. Devlet hastanelerinin, doğumevlerinin aile planlaması kliniklerinde de yaygın olarak hizmet sunulmaktadır.

KADINA AİT YÖNTEMLER

1- geçici yöntemler (bırakıldığında gebe kalınabilen yöntemler)

Gebeliği Önleyici Haplar http://ailehekimligi.gov.tr/ana-cocuk-sal/284-gebelii-oenleyici-haplar.html

Rahim İçi Araç http://ailehekimligi.gov.tr/ana-cocuk-sal/285-rahim-ci-arac-ria-alet-spiral-nedir.html

Gebeliği Önleyici İğneler http://ailehekimligi.gov.tr/ana-cocuk-sal/286-aylk-koruyucu-neler-nedir.html

Deri altı kapsülleri (implant) http://ailehekimligi.gov.tr/ana-cocuk-sal/288-deri-alt-cubuk-mplant-nedir.html

Kadın Kondomu http://ailehekimligi.gov.tr/ana-cocuk-sal/290-kadn-kondomu-nedir.html

 

Diyafram http://ailehekimligi.gov.tr/ana-cocuk-sal/289-diyafram-nedir.html

 

Sperm Öldürücüler (Spermisitler) http://ailehekimligi.gov.tr/ana-cocuk-sal/291-kadn-cin-bariyer-yoentemler.html

2- kalıcı yöntemler (uygulandıktan sonra artık gebe kalınamayan yöntemler)

Tüplerin Bağlanması (Tüp Ligasyonu) http://ailehekimligi.gov.tr/ana-cocuk-sal/292-kadnda-tueplerin-balanmas-tuep-ligasyonu-nedir.html

 

ERKEGE AİT YÖNTEMLER

1- geçici yöntemler (bırakıldığında gebe kalınabilen yöntemler)

Kondom (Kaput, Kılıf, Prezervatif) http://ailehekimligi.gov.tr/ana-cocuk-sal/294-kondom-kaput-klf-prezervatif-nedir.html

2- kalıcı yöntemler (uygulandıktan sonra artık gebe kalınamayan yöntemler)

Kanalların Bağlanması (Vazektomi) http://ailehekimligi.gov.tr/ana-cocuk-sal/296-vazektomi-nedir.html